Dane geograficzne Korei Południowej

Dane geograficzne Korei Południowej

Położenie:

Wschodnia Azja, w południowej części
Półwyspu Koreańskiego, na wybrzeżu Morza Wschodniego i Żółtego

Sąsiedzi:

Korea Północna 238 km

Współrzędne geograficzne:

37o00' N, 127o30' E

Powierzchnia całkowita:

98 480 km²

Powierzchnia porównanie:

Ponad trzy razy mniejsza od powierzchni Polski.

Powierzchnia lądu:

98 190 km²

Powierzchnia wód:

290 km²

Długość granic:

238 km

Linia brzegowa:

2 413 km

Klimat:

umiarkowany; opady wyższe w lecie niż zimą

Ukształtowanie terenu:

przeważają wzgórza i góry;
na zachodzie i południu szerokie równiny nadbrzeżne

Najwyższy punkt:

Halla-san: 1 950 m.n.p.m

Najniższy punkt:

Morze Wschodnie: 0 m.n.p.m

Zasoby naturalne:

węgiel kamienny, wolfram, grafit, molibden, ołów, energia wodna

Użytkowanie ziemi:

 grunty orne 19%; sady i trwałe plantacje 2%; łąki i pastwiska 1%; lasy i zarośla 65%; inne 13% (1993)

Zagrożenia naturalne:

występujące sporadycznie tajfuny, powodujące powodzie;
na południowym wschodzie aktywność sejsmiczna o małym natężeniu

Problemy ekologiczne:

zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach;
zanieczyszczenie wód ściekami komunalnymi i przemysłowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się

Komentarze

comments powered by Disqus

Nasi partnerzy