hymn

Hymn

Hymn Korei Południowej zwany Aegukga, co znaczy \"Kochać Kraj\"...