płaskorzeźby koreańskie

Rzeźba

Rzeźbiarstwo zaczęło się rozwijać w IV wieku wraz z dotarciem do kraju buddyzmu.