populacja

Ludność

Ludnośc Korei Południowej - dane statystyczne. Pełne dane dotyczące ludności Korei.