rzeźba

Guksae - Wielka Pieczęć

Wielka pieczęć jest używana na ważnych dokumentach narodowych.

Rzeźba

Rzeźbiarstwo zaczęło się rozwijać w IV wieku wraz z dotarciem do kraju buddyzmu.

Mój wyjazd do Korei

Wyjazd do Korei Południowej bez biura podróży na 12 dni z własnym planowaniem — to możliwe.