dane geograficzne

Dane geograficzne

Korea w liczbach widziana z lotu ptaka. Najważniejsze dane geograficzne.