wielka pieczęć guksae

Guksae - Wielka Pieczęć

Wielka pieczęć jest używana na ważnych dokumentach narodowych.