Ludność Korei Południowej

Ludność Korei Południowej
 • Autor: Mateusz Petkiewicz
 • Opublikowano: Zaktualizowano:

Populacja

50 924 172 (lipiec 2016)

Struktura wiekowa

 • 0-14 lat: 19.4% (mężczyzn 4,952,177/kobiet 4,450,821)
 • 15-64 lat: 72% (mężczyzn 17,715,267/kobiet 17,147,808)
 • > 65 lat: 8.6% (mężczyzn 1,670,971/kobiet 2,485,600)

Średni wiek

 • wszyscy: 34.51 lat
 • mężczyźni: 33.53 lat
 • kobiety: 35.53 lat

Wskaźnik wzrostu populacji

0.53% (2016)

Wskaźnik urodzeń

8,4 urodzeń/1,000 populacji (2016)

Wskaźnik zgonów

5.8 zgonów/1,000 populacji (2016)

Wskaźnik płci

 • przy urodzeniu: 1.08 kobiet/mężczyzn
 • poniżej 15 lat: 1.11 mężczyzn/kobiet
 • 15-64 lat: 1.03 mężczyzn/kobiet
 • >65 lat : 0.67 mężczyzn/kobiet
 • cała populacja: 1.01 mężczyzn/kobiet

Wskaźnik HIV/AIDS u dorosłych

mniej niż 0,1% (2003)

Żyjący z HIV/AIDS

8,300 (2003)

Zgony z powodu AIDS

200 (2003)

Religie

 • Brak przypisanej religii - 56,9%
 • Chrześcijanie - 27,6%
  • Katolicy - 19,7%
  • Protestanci - 7,9%
 • Buddyści - 15,5%
 • Inne - -

South Korea National Statistical Office's 19th Population and Housing Census (2015)

Języki

 • Koreański
 • Angielski - powszechnie nauczany w szkołach

umiejętność pisania i czytania

w wieku 15 lat i powyżej potrafią czytać i pisać

 • cała populacja: 97.9%
 • mężczyźni: 99.2%
 • kobiety: 96.6% (2002)
Korea-Online.pl